Home » Komunikaty » „Piękna Nasza Polska Cała”

„Piękna Nasza Polska Cała”

W bieżącym roku szkolnym dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej biorą udział w międzynarodowym projekcie „Piękna Nasza Polska Cała”, w ramach którego zrealizowały kolejne zadanie. Tym razem było to wykonanie regionalnego stroju ludowego. Dzieci poznały historię regionu i wykonały strój jamneński. Praca tak się spodobała, że dodatkowo stworzyły krakowski strój ludowy.

Statystyka

Visits today: 59