Home » GALERIA

GALERIA

Wsparcie na starcie! Ogłoszenie.

Tyle zajęć dla uczniów.

Pierwszoklasiści tworzą zbiory.

Nasze Pierwszaczki układają nowopoznaną literkę Z.

Cóż to pani nam dała? Czego się dziś nauczymy?

Policz i porównaj. Zabawa z kolorowymi liczbami.

Rusz głową! Zaplanuj, dogadaj się, wykonaj. Zabawy kształcące tak ważne umiejętności.